Transport Maro Avto d.o.o.
Ulica bratov Turjakov 7
2327 Rače

Telefon: + 386 2 608 0690
Faks: + 386 2 608 0692
GSM: + 386 31 346 013
E-pošta: uros.napast@maro-avto.com

V podjetju Maro Avto je tudi okolje na seznamu prioritet!

Okolje


S politiko celovite kakovosti poslovanja smo se pri Transport Maro avto d.o.o. zavezali k izvajanju okolju prijaznih logističnih storitev. Vsa tovorna vozila izpolnjujejo evropske zahteve o dovoljenih količinah izpušnih plinov in stopnji hrupnosti. Vozil, ki niso v skladu z evropskimi zahtevami, ne uporabljamo. Nenadzorovane izlive tekočin v okolje preprečujemo z vgradnjo lovilcev maščob na parkiriščih in v delavnici, ki nam jih pooblaščeni izvajalci, s katerimi sklepamo pogodbe, vgradijo v skladu z veljavnimi tehničnimi, standardnimi in gradbenimi normativi.


Ekološkim standardom sledimo tudi pri obnovi in gradnji poslopij ter pri gradnji in nakupu novih naprav.


Odpadke, ki nastajajo pri naši dejavnosti, zbiramo ločeno, odpeljejo pa nam jih za to pooblaščene organizacije.

Prometne informacije
Vremenske razmere
© Transport Maro Avto, d.o.o. Vse pravice pridržane