Transport Maro Avto d.o.o.
Ulica bratov Turjakov 7
2327 Rače

Telefon: + 386 2 608 0690
Faks: + 386 2 608 0692
GSM: + 386 31 346 013
E-pošta: uros.napast@maro-avto.com

Podjetje Maro Avto je podjetje z dolgo tradicijo!

Osnovni podatki


TRANSPORT MARO AVTO d.o.o.
Proizvodnja, trgovina, gostinstvo, nepremičnine, storitve

Sedež podjetja:Ulica bratov Turjakov 7, 2327 Rače
Davčna številka:52365603
Identifikacijska številka za DDV:SI52365603
Matična številka:2258641
Številka registrskega vpisa:107-03-0257/2007
Vpisano pri okrožnem sodišču v Mariboru štev. vložka 1/13211/00
TRR:04173-0001315320 NKBM
Telefon:+ 386 2 608 0690
Faks:+ 386 2 608 0692
GSM:+ 386 31 346 013
E-pošta:uros.napast@maro-avto.com


Zgodovina podjetja Maro Avto


Podjetje MARO AVTO je ustanovil Marijan Napast leta 1986, ki pa ga je 01.01.2004 prenesel na svojega sina Roberta Napasta. Družba ima sedež na starem naslovu, in sicer na Ulici bratov Turjakov 7 v Račah, kjer opravlja dejavnost v lastnih prostorih. V podjetju se je za področje logistike, domačih in mednarodnih prevozov leta 2004 zaposlil tudi brat Uroš, ki pa je leta 2007, zaradi hitrega razvoja in rasti ter možnosti boljše specializacije, registriral še podjetje TRANSPORT MARO AVTO d.o.o.. Podjetji medsebojno sodelujeta in dopolnjujeta svojo ponudbo ter tako skupaj skrbita za zadovoljstvo kupcev in zaposlenih.


Podjetje MARO AVTO lahko svojim odjemalcem na področju logistike in avtomehaničnih storitev, zaradi specializacije ponudi kakovostno izvedeno logistično in avtomehanično storitev. Njihove sposobnosti so rezultat naložb v logistično tehnologijo ter tehnologijo na področju avtomehanične delavnice in v znanje ljudi. Veliko prednost pa predstavljajo tudi izkušnje na tem področju, ki so jih pridobili tudi v sodelovanju z drugimi podjetji. Gre za strokovna znanja, ki vključujejo ne le izkušnje, temveč tudi spretnosti, strokovnost, poznavanje tehnik in metod ter tehnologij.


Podjetje MARO AVTO je tudi specializirano špedicijsko podjetje, saj se ukvarja z organiziranjem logističnih procesov, z usklajevanjem prevozov in z drugimi storitvami, ki so s tem v zvezi. Pri organiziranju prevozov izbira najprimernejšo transportno pot, vrsto in način transporta ob upoštevanju dejavnikov kakovosti logistike (varnost, hitrost, zanesljivost). Informacijska podpora podjetja omogoča natančne in zanesljive informacije za odjemalce povsod in ob vsakem času. Poslovni svet zahteva kakovost, hitrost, točnost in zanesljivost, kar predstavlja tudi okvir delovanja družinskega podjetja MARO AVTO.

Vizija


Vizija podjetja Transport MARO AVTO je organizirati in izvajati hitre in kvalitetne transportne in logistične storitve ter postati ključni del kvalitetnega, zanesljivega in odzivnega sistema zunanjega upravljanja logistike za srednja in mala domača podjetja, katerih poslovanje je orientirano tako na domača, kot tudi na globalna tržišča.

Poslanstvo


Poslanstvo podjetja TRANSPORT MARO AVTO je zadovoljevanje kupčevih potreb v smeri celovite ponudbe logističnih storitev in s tem optimiranje njihovega poslovanja. Zavzemanje za uspešne partnerske odnose, fleksibilnost, zanesljivost, strokovnost, poštenost, prijaznost ter pozitivna naravnanost, so naše vrednote s katerimi ga uresničujemo.

Prometne informacije
Vremenske razmere
© Transport Maro Avto, d.o.o. Vse pravice pridržane